Ruilen en retourneren

Hoe het product te ruilen en retourneren?

1.Neem contact op met de klantenservice van Condoom-Butler.nl om het product aan te melden. Dit kan via [email protected] of neem telefonisch contact met ons op via 070-8200918.
2. De klantenservice beoordeeld vervolgens of het product aan de voorwaarden voldoet om te retourneren.
3. Stuur het product retour. (voeg voor een snelle afhandeling de pakbon of orderbevestiging toe aan de retourzending)
4. Je wordt door de klantenservice op de hoogte gehouden van het vervolg.

Zodra de retourzending bij ons is ontvangen wordt de retourzending binnen twee werkdagen in behandeling genomen. De klantenservice van Condoom-Butler.nl houdt je van dit proces op de hoogte.


Retourvoorwaarden:

-Retourzendingen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst aangemeld te worden bij de klantenservice van Condoom-Butler.nl.
-U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.
-Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je CLS Healthcare BV te Maziestraat 22A, Den Haag via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogste stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (www.condoombutler.nl). Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij jou onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
-Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
-Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
-Wanneer het een verkeerd geleverd product betreft, hoef je geen verzendkosten te betalen.
-Wanneer de klant een ongebruikt product wilt ruilen, betaalt de klant zelf de verzendkosten voor het retour sturen van het product.
-Bij verkeerd gebruik van een product zoals beschreven is in de meegeleverde specificatie van het product dan wel gebruiksaanwijzing, kunnen producten niet retour worden genomen.
-Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.